SKP Kometa Brno - home AKTUALITY 2020
16.3. 2020
COVID 19 - zastavil sport v našem klubu
Dovolte abych informoval všechny naše členy, že sportovní prostory SKP Kometa Brno jsou v současné době uzavřeny. Prosíme proto všechny naše členy. 1. Dodržujme nařízení vlády ČR a respektujme zavedená opatření. 2. Omezme kontakt s jinými lidmi na nezbytné minimum. Čím méně se budou lidi setkávat, tím pomaleji se bude virus šířit a tím méně bude zatížené již tak těžce zkoušené zdravotnictví. 3. Dodržujme hygienická doporučení. Časté a důkladné mytí rukou a nošení roušek, byť doma vyrobených, jsou nejlepší cestou jak chránit sebe i ostatní. 4. Odložme společné sportovní aktivity než se situace zlepší. 5. Pomáhejme si. Každý z nás může něčím přispět. Nakoupit sousedovi, pohlídat děti nebo jen zavolat osamělému známému nás mnoho nestojí, přitom to jiným může významně usnadnit jejich těžkou situaci. Nebojme se projevit solidaritu a ohleduplnost. Čeká nás těžká zkouška. Věřím ale, že ji zvládneme, a nastane správný čas, všichni se ke sportu ve zdraví vrátíme.
Velké poděkování v současné době patří všem zdravotníkům, hasičům HZS Jihomoravského kraje a policistům za skvělou práci, kterou v těchto dnech odvádějí. Jsem hrdý na to že celá řada policistů a hasičů jsou našimi členy. Přeji jim dostatek energie a zdraví v dalších dnech. Ing. Jan Radoberský ředitel SKP
COVID 19 - Jak nyní sportovat v areálu SKP Kometa
Požadavky na sportování platné od 24. 4. 2020 nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry, společně sportuje nejvýše deset osoby, s výjimkou členů domácnosti, a při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry, nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce, v areálu jsou uzavřené WC,šatny a sprchy, provoz   areálu   je   jen   na   venkovních   sportovištích   ve   všední   den   a   to   od   7:00   do   17:00 v sobotu a neděli je provoz uzavřen. Čeká nás těžká zkouška. Věřím ale, že ji zvládneme, a nastane správný čas, všichni se ke sportu ve zdraví vrátíme.
Čeká nás těžká zkouška. Věřím ale, že ji zvládneme, a nastane správný čas, všichni se ke sportu ve zdraví vrátíme. Ing. Jan Radoberský ředitel SKP
27.4. 2020
6.5. 2020
COVID 19 - částečné uvolnění sportovní činnosti od 11.5.2020
Na základě Usnesení 453 ze zákazu přítomnosti veřejnosti v provozovnách vnitřních sportovišť vč. vnitřních bazénů byly vyňaty posilovny, tělocvičny a fitness centra s tím, že budou muset být dodržena kumulativně následující pravidla: omezit přítomnost klientů tak, aby byly mezi nimi rozestupy alespoň 2 metry a na každých 10 m2 se vyskytoval nejvýše 1 klient, musí být tedy splněny obě podmínky, nelze používat šatny a sprchy, a to ani za zpřísněných hygienických podmínek, vstup a cvičení po celou dobu pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest v sálech pro skupinová cvičení bez osobního kontaktu musí být zachována potřebná vzdálenost mezi jednotlivými 2 cvičícími nejméně 2 metry, vždy při dodržení účasti nejvýše 8 cvičících a nejvýše 1 trenéra, Režim používání WC. Je možné používat WC na sportovišti za splnění dalších stanovených podmínek, a to: zajištění zvýšených hygienických opatření v prostorách WC, nepotkává se vícero osob v prostoru WC, povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nevztahuje se na tyto prostory výjimka pro venkovní sportoviště). V platnosti zůstává provoz areálu: provoz areálu je na všech povolených sportovištích ve všední den od 7:00 do 17:00 v sobotu a neděli je provoz uzavřen.
27.5. 2020
Pravidla pro provoz posilovny SKP Kometa
V SOUVISLOSTI S PREVENCÍ ŠÍŘENÍ ONEMOCNĚNÍ COVID-19 PLATÍ V POSILOVNĚ SKP KOMETA NÍŽE UVEDENÁ BEZPEČNOSTNÍ A HYGIENICKÁ OPATŘENÍ, KTERÁ DOPLŇUJÍ STANDARDNÍ PROVOZNÍ ŘÁD POSILOVNY PROVOZNÍ DOBA POSILOVNY SE STANOVUJE V PRACOVNÍ DNY, TJ. OD PONDĚLÍ DO PÁTKU V DOBĚ OD 7:00 HOD. DO 19:00 HOD. MAXIMÁLNÍ POČET UŽIVATELŮ POSILOVNY, KTEŘÍ SE MOHOU VE STEJNÝ OKAMŽIK V POSILOVNĚ ZDRŽOVAT JE STANOVEN NA 8 OSOB POVINNOSTI UŽIVATELE POSILOVNY: 1. Provést desinfekci rukou před zahájením cvičení (tedy u vchodu do posilovny a do jednotlivých prostor). 2. Provést před každým použitím strojů / cvičebního nářadí jeho desinfekci desinfekčními prostředky, které budou umístěny na viditelných místech v prostoru, kde se cvičí tak, aby byla v maximální možné míře zajištěna ochrana cvičícího. 3. Pravidelně větrat v místnosti posilovny, popř. je-li posilovna vybavena klimatizací zajistit její provoz v režimu omezení recirkulace vzduchu. 4. V místech posilovny, kde je to technicky možné, dodržovat doporučené odstupy ve vzdálenosti 2 metry. 5. Čas strávený v šatně a sprchách omezit na nezbytné minimum. 6. Dbát zvýšené hygienické opatrnosti a obezřetnosti (využívat desinfekčních prostředků dostupných v prostorách posilovny). VSTUPEM DO POSILOVNY BEROU UŽIVATELÉ POSILOVNY UVEDENÁ BEZPEČNOSTNÍ A HYGIENICKÁ OPATŘENÍ NA VĚDOMÍ A ZAVAZUJÍ SE K JEJICH DODRŽOVÁNÍ. Kontrolu dodržování povinností vykonává: správce areálu
5. 9. 2020
Nová opatření pro sportovní aktivity v areálu Kometa Brno
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. září 2020 č. 958 o přijetí krizového opatření OMEZUJÍ SE sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy tak, že se jich účastní pouze sportovci a nezbytné osoby zabezpečující organizační a technické zázemí včetně rozhodčích a osob zajišťujících zpravodajství v počtu nepřevyšujícím 130 osob v rámci vnitřního i vnějšího sportoviště; stejné omezení se vztahuje i na přípravu sportovců pro sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy rekreační sportovní aktivity jsou omezeny ve vnitřních prostorách do 10 účastníků, venkovní akce do 20 účastníků povinnost nošení roušek se nevstahuje na sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod., v ostaní dobu v uzavřených prostorách je nošení roušek povinné
15. 7. 2020
Kometa Brno - vodní pólo, mistři České republiky!
Po deseti letech působení v nejvyšší soutěži vystoupala Kometa až na nejvyšší příčku. Jako snad všechny sporty ve světě, byla i nejvyšší soutěž vodního póla na počátku března pozastavena. Vzhledem k faktu, že již není možné dohrát play-off, byly soutěže ukončeny na základě výsledků ze základní části, která byla odehrána bez omezení. A tu právě brněnský tým dokázal vyhrát s obrovským bodovým náskokem! Tento velký úspěch, který již mnohokrát Kometě utekl jen o vlásek, pro hráče možná trošku hořkosladkou chuť, neboť právě play-off je vrcholem celé sezóny.
15. 7. 2020
Kometa ovládla plavecký maraton na Brněnské přehradě
46. ročník Brněnského GAROMA plus maratonu přilákal na jih Moravy nejen spoustu závodění lačných českých plavců, změřit své síly si přijelo i několik desítek závodníků ze Slovenska. Celkem bylo na startu všech tratí přes 300 plavců a plavkyň (více jak 30 plavců bylo z Komety). Plavalo se na tři vzdálenosti: 1 km, 5km a 10km. Největší pozornost byla upřena na hlavní desetikilometrový závod, kterého se účastnila české plavecká špička. Závod je totiž součást Českého poháru. Jednoho z nejstarších plaveckých maratonů v republice se zúčastnilo 54 závodníků. Tuto distanci suverénně ovládli plavci Komety.
Podrobné informace včetně výsledků najdete zde