SPORTOVNÍ KLUB POLICIE KOMETA BRNO
JEZDECKÝ ODDÍL
Kůň patřil od počátku lidských dějin k nejdůležitějším pomocníkům člověka, kterému po celá staletí sloužil při práci zábavě, ale i v boji. Je tedy přirozené, že svou významnou úlohu sehrál i v moderních policejních dějinách. V roce 1946 byla veškerá jízda na Moravě převedena ze stavu Zemského velitelství do stavu pohraničních útvarů a byla zasazena pro výkon služby v pohraničí. Návrh zemského velitele plk. Mlynáře, který vyvíjel mimořádnou osobní iniciativu, aby se jezdectvo co nejdříve vrátilo do Brna: "V teritoriu zemského hlavního města Brna nastanou situace, kdy je kůň pro výkon služby nepostradatelný a v mnoha případech se velmi dobře osvědčil. Kůň svojí inteligencí velkou měrou vypomáhá bezpečnostním orgánům při zdolávání těžkých úkolů, zejména při srocení a shluknutí lidu. Podle bezpečnostních zpráv mám zjištěno, že zejména v okolí vodní přehrady v Bystrci, dále v okolí Brna, kde jsou velké terénní plochy zalesněné a nepřehledné, by se jízda velmi dobře upotřebila jednak k preventivním opatřením a jednak při stíhání pachatele, který vyhledává při útěku úkryty v lesích a nepřehledném terénu. Hlavní důraz kladu na střežení chat v okolí Brna, kterých je několik stovek a jsou postaveny v odlehlém a nepřehledném terénu, poskytují úkryt různým osobám, které páchají trestné činy. Dále je jízda žádána ku střežení Velkého Brna, kde by krádežím bylo zabráněno již pouhou přítomností jezdecké hlídky, neboť orgán na koni daleký přehled a velmi dobrou pohyblivost, takže tato okolnost již mnohé osoby od páchání trestných činů odradí." Naléhavá žádost zemského velitele plk. Mlynáře o zřízení jezdeckých útvarů na Moravě vyhodnotilo Ministerstvo vnitra jako důvodnou a zvláštním výnosem ze dne 29.července 1948 byl v Brně s účinností od 1 .srpna 1948 zřízen Jezdecký oddíl Brno jako samostatný útvar pořádkové služby SNB - Oblastního velitelství Brno-město. ppor Libor Blažek vedoucí Oddělení služební hipologie Brno
Z Historie Jízdní Policie Brno