SPORTOVNÍ KLUB POLICIE KOMETA BRNO
JEZDECKÝ ODDÍL
NAPSALI O NÁ
P O Z V Á N K A na jubilejní 20. ročník Mezinárodního mistrovství PČR v jezdectví.
Spolupořadatelé
Partneři
Ve    dnech    26.    a    27.    května    2017    se    v    Brně    uskuteční    jubilejní    20.    ročník    Mezinárodního Policejního   mistrovství   České   republiky   v   jezdectví,   které   je   součástí   STAROBRNO   IGNIS   BRUNENSIS   - mezinárodní    přehlídka    ohňostrojí.    Tradičně    tuto    přehlídku    kulturních    a    sportovních    akcí    zahajuje. Mistrovství   se   konná   pod   záštitou   policejního   prezidenta   genmjr.   Mgr.   Bc.   Tomáše   Tuhého,   hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimeka a primátor astatutárního města Brna Ing. Petra Vokřála. V   pátek   se   kromě   koncertu   Hudby   hradní   stráže   a   Policie   České   republiky   na   Moravském   náměstí v Brně představily jízdní ekipy z 8 států.  Sportovní část se bude konat v sobotu na Panské Líše.
Sportovní projekty, Sportovního klubu policie Kometa Brno jsou realizovány za finanční podpory  statutárního města Brna