TERMÍNY ZÁPASŮ 2. LIGY VOLEJBALU MUŽŮ
HALA BAUEROVA 2022/2023
3 2 5 . 1 1 . 2 0 2 2 , 1 0 : 0 0 K o m e t a - P a l k o v i c e 3 7 5 . 1 1 . 2 0 2 2 , 1 4 : 0 0 K o m e t a - P a l k o v i c e 6 5 3. 1 2. 2022, 10:0 0 K o m e t a - M o r á v k a 7 0 3. 1 2. 2022, 14 :0 0 K o m e t a - M o r á v k a 1 4 1 25. 2. 2023, 1 0 :00 K o m e t a - H o l u b i c e 1 4 6 25. 2. 2023, 14 :00 K o m e t a - H o l u b i c e Z á p a s y 2 0 2 2 / 2 3 S K P K o m e t a B r n o " A " - 2 N á r o d n í l i g a m u ž i s k . C 2 9 . a 3 0 . k o l o 7 . a 8 . k o l o 1 3 . a 1 4 . k o l o
#