ROZVRH HODIN TENISOVÉ KURTY
Požadavky jsou zpracovávány na základě splněných podmínek členství a v pořadí jak byly zaslány na sekretariát SKP Kometa