INFORMACE PRO ČLENY SKP KOMETA BRNO
Směrnice
Disciplinární řád SKP Kometa
Směrnice
Zásady používaní loga SKP Kometa
Stanovy  SKP Kometa
Směrnice
Provozní řád sportoviště Bauerova
Směrnice
Provozní řád tenisových kurtů
Výpis  ze spolkového rejstříku
Směrnice
Směrnice