SKP Kometa Brno - home AKTUALITY
25.5.2013
Páteční   slavnostní   defilé   účastníků   Mezinárodního   policejního   mistrovství   v   jezdectví   zahájilo   již   tradiční   sportovní   soutěž   policistů, kterou   Sportovní   klub   policie   Kometa   Brno   připravil   již   po   šestnácté.   V   letošním   roce   ovšem   ve   slavnostní   hávu,   neboť   to   je   20   let co v Brně opět můžeme vidět policejní jezdce na služebních koních. Mistrovství s šestnáctiletou tradicí zahrnuje skokové derby a policejní parkúr včetně průjezdu ohněm. Součástí   pátečního   slavnostního   odpoledne   bylo   i   vystoupení   vynikající   Hudby   Hradní   stráže   a   Policie   České   republiky,   s   kterou náš klub spolupracuje již 15 let. V   půl   páté   zazněl   povel   vedoucího   oddělení      brněnské   hipologie   Libora   Blažka   na   služebním   koni   Vizír   k   slavnostnímu   nástupu jezdců.   Hlášení   o   připraveností   jezdců   převzal   ředitel   krajského   ředitelství   Jihomoravského   kraje   plk.   Ing.   Leoš   Tržil.   Následovalo představení jednotek z České republiky, Polska, Německa a Ruska. Na     letošek     připadá     výročí     dvaceti     let fungování     jízdní     police     v     Brně.     „Jde     o nezanedbatelnou   složku   pořádkových   služeb. Koně    jsou    využíváni    nejen    při    pátraní    po zmizelých   lidech,   ale   jsou   i   velmi   užiteční   při extremistických     akcích,“     přiblížil     důležitost koní    v    policejní    službě    náměstek    ředitele jihomoravského         krajského         policejního ředitelství      Miloslav      Machát.      Koně      jsou mohutná   zvířata,   která   váží   v   průměru   okolo pěti    set    kilogramů    a    právě    jejich    velikosti policisté   využívají.   „Už   jen   jejich   přítomnost budí obrovský respekt,“ uvedl Blažek. Jízdní   policie   existuje   v   současnosti   ve   třech českých   městech,   v   Praze,   v   Brně   a   ve   Zlíně. Základnu   má   brněnská   jízdní   policie   od   roku 1996 v Medlánkách. Sobotní   ráno   nás   na   závodišti   Pánská   Lícha přivítalo     nevlídným     počasím.     I     přes     tuto nepřízeň   se   o   vítězství   XV.   ročníku   "Grand Prix   Policie   ČR   v   jízdě   na   koni"   a   XVI.   ročníku "Mistrovství   Policie   ČR   v   jízdě   na   koni"   utkaly přes     dvě     desítky     jezdců     na     služebních koních.     Závodů     se     aktivně     a     úspěšně zúčastnili    i    zástupci    zahraničních    policií    z Ruska, Polska a Německa. Vítězný   pohár   nakonec   zůstal   doma,   díky   příslušnici   Oddělení   služební   hipologie   Brno   Renatě   Ostřanské   na   koni   Vizir.   Druhé místo   získal   Sergej   Šiškin   z   Ruska   s   koněm   Listrem,   a   třetí   příčku   obsadil   Daniel   Orság   z   Městské   policie   Ostrava   na   koni   Solo Romy. Třešničkou   na   dortu   byla   závěrečná   nepovinná   soutěž   ve   skoku   mohutnosti,   výsledek   této   soutěže   je   srovnatelný   se   sportovními specialisty.   Vítěz   zdolal   výšku   150   cm.   Absolutním   překvapením   pak   byli   strážníci   z   Ostravy,   kteří   na   Staro-Kladrubských   koních zdolali   výšku   140   cm.   Pro   ty   kdo   nesledují   jezdecký   sport,   jde   o   plemeno   koní   používané   pro   zápřah   do   kočárů   a   ke   skokovým disciplínám se snad používají je v Ostravě, ovšem tam to opravdu umí. Nepřízeň   počasí   neodradila   ani   diváky,   desítky   Brňanů   přišli   podpořit   policejní   jezdce.   Děti   se   zúčastnili   soutěží,   které   pro   připravila   Městská   policie   Brno   a   KŘ   PČR   Jihomoravského   kraje.   Doprovodný   program   pak   představil   současné   vybavení   policie   a to včetně vrtulníku. Diváci mohli zhlédnout ukázky policejní práce.
Mezinárodní policejní mistrovství v jezdectví
Soutěž č. 1 Soutěž č. 2 CELKEM SKOKOVÉ DERBY POLICEJNÍ PARKUR TR.BODY Čas Body Čas Body 1 OSTŘANSKÁ Renata Vizír OSH Brno 03:14,85 0 02:23,44 0 0 2 ŠIŠKIN Sergej Listr Moskva Rusko 03:08,84 0 02:54,56 0 0 3 ORSÁG Daniel Solo Romy MP Ostrava 03:20,44 0 02:37,15 5 5 4 SLEZÁK Michal Enrico OSH Brno 03:03,47 0 02:48,13 5 5 5 NĚMCOVÁ Hana Hubert OSH Zlín 03:25,00 0 02:56,41 5 5 6 JOHN Přemysl Derwisz OSH Brno 03:09,53 0 02:59,87 5 5 7 FISCHER Frank Rabauke Sachsen Německo 03:19,09 0 03:06,82 7 7 8 BŘEČKA Dalibor Tajfun OSH Zlín 02:54,07 0 02:59,75 10 10 9 ZEDNÍČEK Libor Solo Macarena MP Ostrava 03:30,85 6 02:38,91 5 11 10 HORNÍK Martin Sacramoso Faga MP Praha 03:31,62 12 03:00,44 6 18 11 BONK Christine Quick Step Sachsen Německo 03:19,47 5 02:56,97 20 25 12 VYSLOUŽILOVÁ Martina Prestige OSH Brno 03:23,19 5 03:21,84 27 32 13 VALENTOVÁ Petra Sante OSH Praha 03:19,00 0 00:35,62 46 46 14 HOLÝ Miroslav Sacramoso Aurelia MP Ostrava 03:41,88 27 03:22,38 28 55 15 DOSTÁLOVÁ Jana Birma OSH Praha 04:08,82 54 03:27,63 38 92 16 NYKODÝMOVÁ Helena Čip OSH Praha 03:52,66 33 03:26,56 72 105 17 NOVÁ Ladislava Generalissimus Estetika MP Praha 03:15,22 5 04:05,94 111 116 18 SVOBODOVÁ Věra Grastan OSH Praha 04:39,88 85 03:46,50 52 137 19 WYPCHLAK Gregorz Bonzo Czenstochova Polsko 03:48,44 43 04:36,16 167 210 20 KUROPATNICKÁ Zuzana Lord OSH Praha ELIM 200 03:18,59 46 246 21 VITÁSKOVÁ Ivana Favory Baronela MP Ostrava 04:09,66 65 05:50,54 206 271 Celkové pořadí Jezdec Kůň Útvar
20.5. 2013
ŠUMAMAN 2013
Studené a deštivé počasí, ale také 42 kilometrů dlouhá a extrémně náročná trať s rozmanitými úkoly, při nichž si závodníci sáhli až na dno svých fyzických i psychických sil. S tím vším se v sobotu museli popasovat účastníci 16. ročníku elitního závodu policejních zásahových jednotek Šumaman 2013. Start byl v šest hodin ráno. Závodníky čekal jedenáctikilometrový běh, tři kilometry na raftu a 28 kilometrů jízdy na kole v rozbahněném a těžko přístupném terénu v okolí Přední Výtoně a Vítkova kamene. I přes nepřízeň počasí se letos zapojilo 20 týmů, nejvíc v historii soutěže. Poprvé závodilo i samostatné ženské družstvo s názvem Celodeňák. Jako jediné mělo šest členů. Hrdinou byl každý, který se odhodlal nastoupit na start a vítězem každý, který závod dokončil. Závod byl pro všechny ztížen stanovišti rozmístěnými po celé trati. Na každém stanovišti museli závodníci plnit fyzicky i psychicky náročné disciplíny. První stanoviště na Pláži v Přední Výtoni přivítalo sportovce překážkovou dráhou, po které přenášeli třicetikilogramová betonová závaží. Poté co pak závodníci na raftu dorazili k Frýdavě a překonali stoupání k Vítkovu kameni, čekalo je další stanoviště. Traverz po lanovém žebříku na věž známého hrádku a slanění po hradbách do hradního příkopu. Pod hrádkem si závodníci vyzvedli v depu kola a vyrazili na další část trati. Stanovišť bylo celkem osm. Na všech si závodníci sáhli na samé dno sil. Jedním z nejobávanějších stanovišť je to, které je tajné a tradičně nazývané „Překvapení“. V letošním ročníku závodu se organizátoři inspirovali arabskou hrou, házení kroužků. Závodníkům ji však obměnili a ti museli na třímetrový strom „zavěšovat“ z deseti metrů pneumatiky vozidel. Každý tým měl k dispozici 15 pneumatik. Každým hodem mokrá pneumatika těžkne a těžkne, odhodit ji jde, ale hodit do výšky tří metrů a „zavěsit“ na cíl, téměř nemožné.
POŘADÍ  NÁZEV DRUŽSTVA  ČAS  1 .   ZJ ČB Vaječňáci  3:09:38  2 .   ZJ Brno  3:27:23  3 .   ZNC Praha (URNA)  3:34:29  4 .   Musado Plzeň A  3:38:21  5 .   ZJ Hradec Králové  3:47:15  6 .   Olomoučáci  3:52:29  7 .   SPJ Veteráni  4:03:39  8 .   ZJ Středočeši  4:05:25  9 .   ZJ Plzeň  4:15:06  10 .   Purkarec Team  4:22:12  11.  ZJ ČB II.  4:34:31  12 .   Četníci ze Saint Tropez  4:59:28  13 .   ÚOOZ Praha  5:05:25  14 .   SPJ Pozdní sběr  5:12:24  15 .   Vega team (SPJ Brno)  5:19:52  16 .   Čuníci  5:40:10  17 .   Parta Hic  5:41:10  18 .   Smegmamani  5:42:01  19 .   Musado Plzeň B  5:54:21  20 .   Celodeňák -  holky  7:48:55
30.8. 2013
X. ročník turnaje DRAGON CUP 2013
31.5. 2013
V   pátek   31.   května   od   deváté   hodiny   ranní   začala   běžné   kolemjdoucí,   hlavně   děti   a jejich   rodiče,   lákat   různorodá   sportovní   stanoviště.   Náměstí   totiž   hostilo   dětský   den Unie    sportovních    klubů    města    Brna.    Všichni    si    tak    mohli    vyzkoušet    jednotlivé sporty. A nechyběl samozřejmě ani náš oddíl plavání. Představili   se   všechny   naše   oddíly,   Děti,   ale   především   rodiče   se   dověděli,   jak postupovat,   aby   jejich   dítě   umělo   plavat.   A   v   případě,   že   budpou   mít   o   tento   sport zájem, mohou se zapojit do závodní činnosti oddílu.
Dětský den s Unií sportovních klubů města Brno - náměstí Svobody
V   pátek   30.   srpna   2013   se   ve   sportovním   areálu   SKP   Kometa   Brno   sešli   příznivci   malé   kopané   a   dobré   zábavy   na   X. ročníku    turnaje    DRAGON    CUP    2013.    Zúčastněných    družstev    bylo    dvanáct,    včetně    družstva    pořádající    Zásahové jednotky   KŘP   JmK.   Jak   bývá   dobrým   zvykem,   důležitější   než   si   přelámat   nohy,   je   strávit   krásný   den   ve   společnosti svých   přátel,   kolegů   a   kamarádů   a   to   se   splnilo   do   puntíku.   Určitě   to   potvrdí   ti   z   nás,   kteří   odcházeli   s   ranním rozbřeskem   následujícího   dne.Pozitivní   atmosféru   ještě   podtrhlo   nádherné   počasí.   Doufám,   že   i   nádále   nám   budou sponzoři   a   zejména   náš   mateřský   sportovní   klub   SKP   Kometa   Brno   nakloněni   jako   doposud.   Dík   patří   jim   i   všem,   kteří se na organizaci a přípravě turnaje podíleli.
5.9. 2013
Ve   dnech   3.   až   6.   září   2013   se   v   Brně   konalo   Mezinárodní   policejní   mistrovství   České   republiky zásahových   jednotek.   Soutěžilo   se   v   sedmi   disciplínách   a   každá   z   nich   byla   připravena   tak,   aby dokonale   prověřila   profesní   znalosti   zúčastněných   policistů.   Mistrem   České   republiky   pro   rok   2013   se stala   Zásahová   jednotka   Krajského   ředitelství   policie   Jihočeského   kraje.   V   kategorii   zahraničních   týmů obsadila    první    místo    jednotka    Specialeinsatzkommando    Sachsen    (SEK)    z    Lipska.    Vzhledem    k náročnosti   mistrovství   zvítězil   každý.   Závody   tohoto   rozsahu   by   nebylo   možné   uspořádat   bez   podpory sponzorů a spolupořádajícího sportovního klubu SKP Kometa Brno, kterým za to patří náš dík.
Mezinárodní policejní mistrovství České republiky zásahových jednotek
12.5. 2013
J edinou medaili české sálové cyklistice na MEJ zachránil brněnský krasojezdecký mix   Altdorf    –    12.    května    2013:    Jedinou    medaili    pro    českou    cyklistiku vybojoval   na   evropském   šampionátu   sálovců   krasojezdecký   pár,   svěřenci trenérky   Věry   Břínkové   z   brněnské   Komety   Zuzana   Kuchařová   –   Ondřej Hanzlíček.    Nejméně    zkušení,    zato    bojovní    v    reprezentační    sestavě skončili společně bronzoví, s výkonem 56,67 b. Krasojízda:   páry   –   kategorie   open   :   1.   Moritz   Straub   Yannick   Schlecht (Německo)    137,57    b.,    2.    Jana    Latzer    –    Marcel    Schnetzer    (Rakousko) 86,25,   3.   Zuzana   Kuchařová   –   Ondřej   Hanzlíček   (Česká   republika,   SKP Kometa   Brno)   56,67,   4.   Marcel   Varga   –   Bence   Kaliczka   (Maďarsko)   47,31, atd.
6. sportovní den MP Brno Náš   sportovní   klub   připravil   pro   Brněnskou   městskou   polici   již   6.   sportovní   den.   6.   ročník   sportovního dne MP Brno. Poměřit    mezi    sebou    své    síly,    schopnosti    a    dovednosti    v    týmových    a    individuálních    sportovních disciplínách   se   v   pátek   6.   září   2013   vydali   brněnští   strážníci   z   jednotlivých   revírů   a   celoměstských jednotek.   V   areálu   Sportovního   klubu   policie   Kometa   Brno   v   pisárecké   Bauerově   ulici   se   za   slunného počasí   konal   již   6.   ročník   sportovního   dne   Městské   policie   Brno.   Také   nad   jejím   6.   ročníkem   převzal záštitu primátor Statutárního města Brna Bc. Roman Onderka, MBA, který zápolení zahájil. Čtrnáct   přihlášených   týmů   se   utkalo   ve   volejbalu,   nohejbalu,   běhu   družstev   a   petangue.   Jednotlivci   si mohli   vyzkoušet   střelbu   ze   vzduchové   pistole,   zdolávání   překážek   v   lanovém   centru,   šplh   na   laně   či jízdu zručnosti na kole. Ti   nejlepší   převzali   na   závěr   poháry,   diplomy   i   medaile   z   rukou   náměstka   primátora   Bc.   Ladislava Macka,   ředitele   MP   a   prezidenta   SKP   Kometa   JUDr.   Ing.   Jaroslava   Přikryla,   BA   a   1.   náměstka ředitele městské policie Mgr. Karla Krainera. Nejlepším   týmem   se   v   6.   ročníku   sportovního   dne   MPB   se   stal   revír   Jih,   druhou   příčku   vybojovali strážníci z Revíru střed, na třetí místo se prosadil tým Revíru Pole. Výsledky   turnajů   v   rámci   MP   Brno   –   volejbal:   1.   Revír   Jih,   2.   Revír   Pole,   3.   Jednotka   operativního zásahu;    běh    družstev:    1.    Revír    Střed,    2.    Odbor    prevence    +    Jednotka    psovodů,    3.    Revír    Pole; petanque:   1.   Revír   Tábor,   2.   Revír   Sever,   3.   JOZ;   nohejbal:   1.   Revír   Střed,   2.   Revír   Sever,   3.   Revír Jih. Ocenění za nejnápaditější dresy se dostalo Revíru Východ. Vítězové   individuálních   disciplín   –   šplh   na   laně:   M.   Švabovský   (JOZ);   jízda   zručnosti:   P.   Tichý   (Revír Sever);   střelba   ze   vzduchovky:   P.   Koš   (Revír   Bystrc);   soutěž   v   provazolezeckém   centru:   P.   Tichý (Revír Sever).   (pš)
6.9.2013